Giới thiệu

Về Hội Thính Học Việt Nam

Hội Thính học Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các cá nhân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thính học, tự nguyện thành lập.

Mục đích của Hội: tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân về chuyên ngành thính học của đất nước.

Xem chi tiết

Lãnh đạo Hội

Đại hội lần thứ Nhất Hội Thính học Việt Nam ngày 08/4/2022, với sự nhất trí cao (100%), Đại hội đã bầu các chức danh chủ chốt của Ban Thường vụ Hội Thính học Việt Nam
Xem thêm

Video

Video 1

Video 2

Xem thêm video

Thư viện hình ảnh

Các hình ảnh hoạt động của Hội
Xem tất cả